QA KURS

Prepoznali smo da na tržištu postoji velika potreba za stručnjacima iz oblasti testiranja i održavanja kvaliteta, funkcionalnosti i izgleda svakog veb-sajta.

Agencija JAKHO organizuje QA Kurs, po metodologiji i u saradnji sa Rhea Software d.o.o. iz Beograda. Naš kurs je namenjen svima koji žele da stečeno teorijsko i praktično znanje primene i brzo dođu do zaposlenja u ovoj oblasti koja se neprestano razvija. Posle završenog kursa bićete obučeni za testiranje veb-sajtova i uspešno prezentovanje stečenih znanja i kompetencija.

Ovaj kurs je namenjen Vama ukoliko posedujete:

  • Osnovno iskustvo rada na računaru
  • Želju da stičete (nova) znanja u IT oblasti
  • Motivaciju da stečena znanja brzo primenite.

Mi znamo kako da Vam to i omogućimo!

ZNAČAJ QA

  • Testiranje i održavanje kvaliteta funkcionalnosti i izgleda svakog softvera je podjednako važan proces koliko i izgradnja samog softvera.
  • Čitav ciklus razvoja softvera podrazumeva da se na kraju istog isporuči kvalitetan proizvod krajnjim korisnicima.
  • Garancija tog kvaliteta je dobro urađen posao od strane QA testera.

REFERENCE

  • Znanje i iskustvo koje posedujemo, upotpunjeno je kroz5000 pregledanih CV-eva
  • Više od 600 održanih intervjua sa kandidatima.
  • Preko 200 uspešno obučenih mladih ljudi koji danas rade u IT sektoru.